Samen groeien in zorg.

Christelijk engagement​

Onze missie vertrekt sterk vanuit christelijke waarden, gebaseerd op de filosofie van de heilige Franciscus. Dat betekent voor ons een warme spiritualiteit. We beschouwen de mens in zijn totaliteit en gaan met respect en eerbied om met elkaar. Elke persoon en elke levensovertuiging krijgt daarin een plaats. Die christelijke waarden zijn de wortels van onze missie.

De levensboom

Vanuit de christelijke wortels zijn onze medewerkers de stevige stam die onze levensboom overeind houden. Ze steunen onze missie. Inzet, motivatie, deskundigheid. Maar ook continue verbetering. Die kwaliteiten schragen onze activiteiten en dragen onze groei.

Via de wortels en de stam komen we bij de kruin. Daarin uiten de waarden van onze medewerkers zich. De aandacht die ze besteden aan de levenskwaliteit en eigenwaarde van eenieder. De totaliteit van het mens-zijn, wat ons tot individu maakt. Met alle aspecten verbonden: het geestelijke, mentale, lichamelijke en spirituele. Net als de verscheidenheid en verbondenheid van de kleuren en structuren in de kruin streven onze collega’s naar datzelfde evenwicht bij de zorgervaring. Zoals de kruin ook voortdurend groeit, zo werken we allemaal samen aan gezamenlijke groei.

De takken vormen de individualiteit en eigenheid van elke persoon. Iedereen heeft zijn eigen noden, behoeften en verwachtingen, zijn eigen leefwereld. Die willen we samen erkennen want alle mensen staan centraal bij ons ongeacht de leeftijd of specifieke zorgvragen maar ook de familie, vrijwilligers en collega’s. De transitie naar een woonzorgcentrum is er een waarbij we waken over elke individuele beleving.

De bladeren van onze levensboom staan voor bescherming en veiligheid. Niet alleen geborgen en beschut, fysiek en materieel maar ook begeleid zijn door deskundige collega’s die beschermen en begrijpen en ruimte laten voor ieders persoonlijkheid zonder te begrenzen of te willen betuttelen. De afgevallen blaadjes symboliseren de plek die we aan palliatieve dienstverlening bieden.

Scroll naar boven