Uw zorg is onze zorg.

Zorg­medewerkers

Onze medewerkers vormen het kloppend hart van onze dagelijkse werking. Ze hebben toegewijde aandacht voor de totaliteit van het mens-zijn zowel van de bewoner als van de familie en dit via een multidisciplinaire samenwerking en een transparante communicatie.

Zorgteam

Dag en nacht zijn onze teams van verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers aan de slag om de gezondheid van onze bewoners in al zijn aspecten op te volgen. Via een individueel zorgplan streven we ernaar “zorg op maat” aan te bieden.

Animatieteam

Kine · ergo · logo · woon- en leefbegeleiders

Een opname in een woonzorgcentrum hoeft geen breuk te betekenen naar de aangename dingen in het leven. Het aanbod van activiteiten is gericht op alle bewoners en afgestemd op de verschillende zorgnoden. Het animatieteam probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Ondersteun­ende diensten

Administratie

Voor administratieve vragen, vragen omtrent opname, kortverblijf of andere vragen kan u steeds terecht bij de administratie.

U kan hen bereiken op volgende momenten:

Ma – vrij 8u30 – 16u30
Woe 8u30 – 16u00

Indien gewenst kan u ook een afspraak maken buiten deze uren

Keuken

We zijn trots op onze eigen warme keuken. Zo garanderen we niet alleen verse maar ook kwalitatieve maaltijden, klaargemaakt met zorg in eigen huis. Ons keukenteam is dagelijks in de weer om lekkere en gezonde gerechten op te dienen op maat van elke bewoner. Onze verse keuken behaalde het ‘smiley-label’. Dit wil zeggen dat we in het gehele productie- verwerkings- en distrubutieproces voldoen aan de hoogste eisen inzake voedselveiligheid en hoog scoren op vlak van kwaliteit van onze producten.

Onderhoud

Een proper en aangenaam leefklimaat is ook onze zorg. De medewerkers van het onderhoud staan dagelijks in voor het schoonmaken van het woonzorgcentrum, ook tijdens het weekend. Dagelijks krijgt elke kamer een schoonmaakbeurt. Eenmaal per week wordt de kamer grondig gepoetst. 

Dementie

bridge, nature, fall-1385938.jpg

Binnen onze voorziening beschikken wij niet over een afgesloten- beschermde of specifieke afdeling voor dementie. Vanuit onze geïntegreerde zorgvisie is elke persoon evenwaardig en zetten wij in op de sterktes van elke bewoner. Voor ons is iedereen gelijk en krijgt elkeen dezelfde kansen. 

We beschikken wel over een toegangscontrole en dwaaldetectiesysteem om de veiligheid van iedereen te garanderen. 

Onze medewerkers en referenten dementie ondersteunen alle bewoners om zo goed mogelijk met de aandoening om te gaan. We kijken steeds naar de specifieke situatie van elke bewoner. Binnen de voorziening zijn er twee referenten dementie die hun kennis dagelijks inzetten op de werkvloer. Hun taak bestaat erin om collega’s bij te staan tijdens crisismomenten en hun kennis over te dragen naar het volledige team. Personen met dementie worden hier goed ondersteund en het menswaardige karakter staat centraal.

Palliatieve verzorging

De zorg voor een menswaardig levenseinde is in ons woonzorgcentrum een belangrijke opdracht. Vanuit onze christelijke levensvisie staat de menswaardigheid van het stervensproces voorop. In die zin en conform onze opdrachtsverklaring loopt de palliatieve gedachte als een rode draad doorheen ons dagelijks denken en doen. Binnen dit gegeven zijn vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg kernbegrippen.

Scroll naar boven